(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

06- Управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Державної казначейської служби України
в Івано- Франківській області
«27»  лютого 2018р.  № 21

 

Положення

про управління міжбюджетних відносин

та видатків місцевих бюджетів

 

Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

 

м.Івано-Франківськ

2018 рік

 

 

 

1.  Загальні положення

 

 

 Управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі - Головного управління Казначейства) до складу якого входить два структурні підрозділи:

 відділ видатків місцевих бюджетів;

відділ розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків.

 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Положеннями про Державну казначейську службу України (далі - Казначейство) та про Головне управління Казначейства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 Діяльність управління координується і направляється заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

 Управління очолює начальник управління, посада якого заміщується на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного управління.

 Рішення про призначення, переміщення і звільнення працівників управління приймається начальником Головного управління Казначейства на підставі подання начальника управління за погодженням із заступником начальника Головного управління Казначейства.

 Положення про управління погоджується заступником начальника Головного управління Казначейства і підписом начальника управління та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників управління розробляються та підписуються його безпосереднім керівником та затверджуються заступником начальника Головного управління Казначейства.

 Положення діє з моменту його затвердження.

 Зміни і доповнення до положення затверджуються у встановленому порядку

2.  Основні завдання

Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів при виконанні місцевих бюджетів та загальнодержавних видатків в частині міжбюджетних трансфертів:

           - організація обслуговування видатків місцевих бюджетів;

           - організація та ведення бази даних мережі обласного бюджету;

           -  організація, ведення обліку планових показників видатків та

              фінансування обласного бюджету;

           - організація розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

           - забезпечення проведення казначейських клірингових розрахунків;

   - складання оперативної інформації щодо виконання видатків місцевих бюджетів, казначейських клірингових розрахунків та міжбюджетних відносин.

 2.2  Контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства.

Основні функції

 Виконання рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства, а також наказів, рішень колегій Казначейства і Головного управління Казначейства та протокольних доручень апаратних нарад.

 Отримання рішення обласної ради про прийняття обласного бюджету з додатками та змін до нього. Опрацювання та контроль за дотриманням норм рішення.

Формування справ головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Отримання, перевірка та ведення бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету.

Формування протоколу розбіжностей даних мережі обласного бюджету даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Формування та надання Департаменту фінансів облдержадміністрації інформації щодо бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до Формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України та на запити про надання інформації щодо мережі місцевих бюджетів.

Отримання, перевірка та ведення обліку річного розпису асигнувань обласного бюджету на рахунках позабалансового обліку 922 «Бюджетні призначення з місцевих бюджетів», 927 «Бюджетні призначення з місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань» та 929 «Затверджені бюджетні призначення з місцевих бюджетів» по головних розпорядниках коштів обласного бюджету, внесення змін до розпису та помісячного розпису асигнувань загального, спеціального фондів обласного бюджету на підставі довідок, поданих Департаментом фінансів облдержадміністрації.

Отримання, перевірка та ведення обліку бюджетних асигнувань відповідно до наданих головними розпорядниками коштів обласного бюджету розподілів показників зведених кошторисів та розподілів показників зведених планів асигнувань, змін до них із загального та спеціального фондів обласного бюджету у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Отримання, перевірка та ведення обліку зведення показників спеціального фонду по видах надходження та реєстрів змін до них відповідно планових показників спеціального фонду головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Отримання, перевірка та ведення обліку річного розпису та помісячного розпису асигнувань і внесення змін до розпису та помісячного розпису асигнувань загального, спеціального фондів при наданні та поверненні кредитів обласного бюджету по головних розпорядниках коштів та на підставі планових показників розпису, змін до них при наданні та поверненні кредитів місцевих бюджетах, установи яких обслуговуються в Головному управлінні відповідно до мережі.

Здійснення контролю за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів (змін до них) до мережі головних розпорядниках коштів обласного бюджету та показникам річного розпису асигнувань обласного бюджету (змін до них). У разі їх невідповідності повернення наданих документів головному розпоряднику коштів на доопрацювання з відповідною відміткою.

Формування витягів до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фондів обласного бюджету, змін до них на підставі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів і планів асигнувань, реєстрів змін до них, в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та надання засобами електронної пошти по території області.

Ведення обліку річного та помісячного розпису асигнувань і внесення змін у розпис та помісячний розпис асигнувань загального, спеціального фондів місцевих бюджетів на підставі планових показників головних розпорядників коштів місцевих бюджетів відповідно до наданих територіальними управліннями Казначействами області, установи яких обслуговуються в Головному управлінні відповідно до мережі.

Забезпечення відображення планових показників розпису та змін до них у звітності про виконання місцевих бюджетів.

Ведення обліку балансових рахунків (3142, 3152) за видатками обласного бюджету.

Отримання від Департаменту фінансів на паперових та електронних носіях розпоряджень (коригувальних розпоряджень) про виділення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету, перевірка та опрацювання їх.

Відповідно до розпоряджень перерахування коштів на видаткові особові рахунки головних розпорядників коштів обласного бюджету (3531, 3532).

Ведення обліку видаткових особових рахунків головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Отримання від головних розпорядників коштів на паперових та електронних носіях розподілів (коригувальних розподілів) виділених бюджетних асигнувань, перевірка їх щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на особових рахунках 3531, 3532 за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, змін до них та проведення розподілів виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам відповідно до мережі.

В частині казначейського обслуговування за видатками в межах функцій Управління здійснення постійного контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками коштів обласного бюджету, в разі необхідності застосування або здійснення заходів впливу.

Організація роботи територіальних органів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів в межах компетенції управління. в тому числі і засобами електронної пошти.

Отримання і супровід річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів і видів трансфертів та змін до нього.

Доведення до територіальних органів Казначейства показників міжбюджетних трансфертів.

Контроль за відповідністю розпису державного бюджету та місцевого бюджету в частині показників міжбюджетних трансфертів.

Отримання від Державної казначейської служби України реєстрів на відкриття асигнувань по міжбюджетних трансфертах, відображення на рахунках позабалансового обліку проведених операцій.

Ведення обліку та надання виписок видаткових рахунків по обліку загальнодержавних видатків в частині міжбюджетних трансферів (3525,3526).

На підставі облікованих на відповідних рахунках Державною казначейською служби України реєстрів на відкриття асигнувань по міжбюджетних трансфертах зарахування коштів на доходні рахунки місцевих бюджетів та асигнувань розпорядникам коштів місцевих бюджетів (3141, 3151).

Ведення обліку річного розпису асигнувань обласного бюджету на рахунках позабалансового обліку 922 «Бюджетні призначення з місцевих бюджетів» та 927 «Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету» по головному розпоряднику коштів в частині міжбюджетних трансфертів.

 Проведення розподілів з рахунків обласного бюджету 3142, 3152 на реєстраційні рахунки Департаменту фінансів 3545, 3546 на підставі їх розпоряджень.

Перерахування коштів на рахунки 3141, 3151 районних фінансових управлінь на підставі платіжних доручень Департаменту фінансів.

Розподіл, акумуляція та перерахування  коштів  між рівнями місцевих бюджетів, в частині міжбюджетних трансфертів.

Узагальнення наявної інформації щодо зобов’язань місцевих бюджетів по окремих видах субвенцій з державного бюджету та надання Державній  казначейській службі України.

Здійснення контролю за перерахуванням базової та реверсної дотацій.

Проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством.

Супроводження пооб’єктного розпису окремих субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам згідно діючого законодавства та рішень Уряду, контроль за його дотриманням та узагальнення інформації щодо його виконання (касові видатки, залишки на рахунках, наявне співфінансування).

Отримання, перевірка на відповідність діючому законодавству та нормативно-правовим актам України, та підготовка до підпису керівництвом Головного управління Казначейства протоколів погодження розрахунків (договір взаєморозрахунків) на проведення казначейських клірингових розрахунків.

Отримання та перевірка підписаних всіма учасниками розрахунків протоколів погодження розрахунків (договір взаєморозрахунків) та інших документів, забезпечення проведення розрахунків відповідно до узгоджених схем розрахунків та контроль за ними.

Організація роботи територіальних органів з питань міжбюджетних трансфертів та клірингових розрахунків.

Складання та надання Державній казначейській службі України, облдержадміністрації, Департаменту фінансів та іншим органам інформації щодо міжбюджетних відносин та клірингових розрахунків.

Систематичне підвищення кваліфікації працівників, вивчення та опрацювання нормативно-правових актів, що надходять до управління, та участь в розробці пропозицій щодо удосконалення організації роботи в межах компетенції управління.

Брати участь у семінарах, нарадах, які проводяться з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління та територіальних органів Казначейства області з питань, які відносяться до компетенції управління.

Розробка в установленому порядку та подання пропозицій до проекту річного плану роботи Управління, річного плану роботи та надання звіту про його виконання.

Забезпечення ведення затвердженої номенклатури справ управління та дотримання встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення, надходження, формування справ і передачі їх в архів на зберігання.

   4. Права управління

Надавати в межах своїх функцій інформацію структурним підрозділам Головного управління Казначейства та територіальним органам Казначейства області, пов’язану з виконанням покладених на нього завдань.

Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та від територіальних органів Казначейства інформацію, необхідну для виконання покладених на управління функцій.

Надавати консультації і роз’яснення з питань, які стосуються функцій  управління.

Вести листування з Казначейством, фінансовими органами та іншими установами і організаціями, територіальними органами Казначейства області з питань, які належать до функцій управління.

У разі необхідності, звертатися з запитами на отримання роз’яснень з приводу обслуговування розпорядників коштів.

Отримувати від установ, організацій довідковий матеріал, необхідні пояснення, довідки, відомості з питань, що виникають у процесі здійснення видатків.

В межах компетенції управління виконувати контрольні повноваження та застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів обласного бюджету з повідомленням про це їх керівників.

Використовувати інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства.

Виносити на обговорення на нарадах Головного управління Казначейства питання, які пов’язані з виконанням функцій управління.

Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться Головним управлінням Казначейства та його територіальними органами та скликати наради з питань, які стосуються функцій управління.

За погодженням з керівництвом Головного управління Казначейства брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, виконавчої влади та фінансовими з питань, які належать до функцій управління, а також представляти у вказаних органах Головне управління Казначейства.

 

Керівництво

 

 

 На посаду начальника управління призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

Посада начальника управління відноситься до посад державної служби категорії “Б”.

Начальник управління в межах наданих йому повноважень::

     -  здійснює поточне керівництво всією діяльністю управління та

          координує його роботу;

 визначає обов’язки та ступінь відповідальності заступника начальника

    управління, начальника відділу та працівників управління;

 розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про управління;

 бере участь в розробці і погоджує положення про відділи;

 забезпечує виконання покладених на управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного і якісного виконання доручень та дотримання строків їх виконання;

організація надання інформацій в межах функцій управління структурним підрозділам Головного управління Казначейства та територіальним органам Казначейства області.

організація листування з Казначейством, фінансовими органами та іншими установами і організаціями, територіальними органами Казначейства області з питань, які належать до функцій управління

організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів по видатках місцевих бюджетів за дорученням керівництва Головного управління Казначейства в межах повноважень управління;

подає пропозиції щодо зміни штатного розпису управління в межах затвердженої штатної чисельності штатних одиниць і фонду оплати праці; сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників відділу, бере участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників структурного підрозділу, вживає заходи до порушників виконавської, трудової дисципліни;

сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників відділу, бере участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

узгоджує графік відпусток працівників управління;

розглядає вхідну кореспонденцію управління та розписує по виконавцям;

 організовує належне ведення діловодства, забезпечує збереження майна і документів управління та їх передачу до архіву;

розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проекту річного плану роботи управління, річного плану роботи та надає звіт про його виконання;

 організовує роботу по електронній пошті в управлінні;

 розглядає та надає відповіді на заяви, звернення, листи та запити юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції управління ;

 забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

 організовує роботу управління в частині дотримання Закону України “Про доступ до публічної інформації.

здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління Правил протипожежної безпеки та охорони праці, трудової і виконавчої дисципліни

 бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Головному управлінні Казначейства та його територіальних органах;

за погодженням з керівництвом Головного управління Казначейства бере участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, виконавчої влади та фінансовими з питань, які належать до функцій управління, а також представляти у вказаних органах Головне управління Казначейства.

5.4  На час відсутності начальника управління його заміщає заступник начальника – начальник відділу розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків, а на час відсутності одночасно начальника та заступника начальника управління обов’язки начальника управління виконує начальник відділу видатків місцевих бюджетів.

5.5  Заступник начальника – начальник відділу розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків в межах наданих йому повноважень:

бере участь в розробці положення про управління;

бере участь в організації роботи по дотриманню своєчасного і якісного виконання завдань та доручень;

бере участь в організації підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів за дорученням керівництва Головного управління Казначейства в межах повноважень управління;

бере участь в організації надання інформацій в межах функцій управління структурним підрозділам Головного управління Казначейства та територіальним органам Казначейства області.

бере участь в організації листування з Казначейством, фінансовими органами та іншими установами і організаціями, територіальними органами Казначейства області з питань, які належать до функцій управління

бере участь в розробці пропозицій до проекту річного плану роботи управління, річного плану роботи та звіту про його виконання;

бере участь в забезпеченні та здійсненні контролю за дотриманням працівниками управління виконавчої та трудової дисципліни

бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Головному управлінні Казначейства та його територіальних органах;

за погодженням з керівництвом Головного управління Казначейства бере участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, виконавчої влади та фінансовими з питань, які належать до функцій управління, а також представляти у вказаних органах Головне управління Казначейства.

   6.   Відповідальність 

 

 

    За невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

    Начальник управління несе персональну відповідальність за:

Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.

Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах.

За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України у Івано-Франківській області.

За дотримання вимог ведення діловодства в управлінні.

 Працівники управління несуть персональну відповідальність за:

 Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.

Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах.

За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України у Івано-Франківській області.

 За дотримання вимог ведення діловодства в управлінні.

   7.  Взаємовідносини та зв’язки управління

7.1 Управління при виконанні покладених на нього функцій відповідно до Регламенту роботи Головного управління взаємодіє з структурними підрозділами Головного управління Казначейства та його територіальними органами області, головними розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня, фінансовими органами.

Положення

про відділ видатків місцевих бюджетів

управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів

 

1.  Загальні положення

 

Відділ видатків місцевих бюджетів (далі - відділ) є структурним підрозділом управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Головного управління Державної казначейської служби в Івано-Франківській області (далі -  Головного управління Казначейства).

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Положеннями про Державну казначейську службу України (далі – Казначейство) та про  Головне управління Казначейства, іншими нормативно-правовими актами Положенням про управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів та цим Положенням.

Діяльність відділу координується і направляється начальником управління.

Відділ очолює начальник, посада якого заміщується на конкурсній основі або за рішенням керівництва Головного управління Казначейства, на інших засадах, відповідно до чинного законодавства.

Положення про відділ розробляється за підписом начальника відділу, начальника управління за погодженням заступника начальника Головного управління Казначейства та затверджується наказом Головного управління Казначейства.

Положення діє з моменту його затвердження.

Зміни і доповнення до Положення затверджуються у встановленому порядку.

2.  Основні завдання

Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів при виконанні місцевих бюджетів :

           - організація  обслуговування видатків місцевих бюджетів;

           - організація та ведення бази даних мережі обласного бюджету;

           - ведення обліку планових показників видатків обласного бюджету;

           - складання оперативної інформації щодо виконання видатків місцевих бюджетів,

      2.2  Контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства.

                                      

3.Основні функції

  Виконання рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства, а також наказів, рішень колегій Казначейства і Головного управління Казначейства та протокольних доручень апаратних нарад.

  Отримання рішення обласної ради про прийняття обласного бюджету з додатками та змін до нього. Опрацювання  та контроль за дотриманням норм рішення.

  Отримання, перевірка, облік та супровід річних та помісячного розписів асигнувань загального та спеціального фондів  обласного бюджету (а також інших бюджетів, що обслуговуються безпосередньо у Головному управлінні Казначейства) та змін до них. Формування та доведення витягів з них.

 Отримання від головних розпорядників коштів обласного бюджету та облік розподілу показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розподілів показників зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів.

  Ведення обліку та надання виписок видаткових рахунків по обліку коштів обласного бюджету (3142, 3152), особових рахунків головних розпорядників коштів обласного бюджету (3531,3532).

  Отримання від департаменту фінансів облдержадміністрації та головних розпорядників коштів обласного бюджету розпоряджень про виділення коштів та розподілів виділених асигнувань по обласному бюджету, а також змін до них в вигляді коригуючих розпоряджень чи розподілів, перевірка та опрацювання їх.

  Ведення бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету. Формування протоколу розбіжностей даних мережі обласного бюджету даним єдиного реєстру у розрізі головних розпорядників коштів, розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів. Формування та надання інформації щодо бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

  Організація роботи територіальних органів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

  Контроль виконання видатків місцевих бюджетів, а саме:

         - стан прийняття рішення  обласної ради про обласний бюджет;

  - наявність річних та помісячних розписів асигнувань обласного бюджету та узгодженість його з відповідними плановими показниками кошторисів, планів асигнувань ;

   - стан виконання місцевих бюджетів.

3.10 Складання та надання Казначейству, облдержадміністраціям, департаменту фінансів та іншим органам інформації щодо видатків місцевих бюджетів.

             

                                                   

4.Права відділу

 

Надавати в межах своїх функцій інформацію структурним підрозділам Головного управління Казначейства та територіальним органам управління Казначейства області, пов’язану з виконанням покладених на нього завдань.

Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та від територіальних органів Казначейства інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій.

Надавати консультації і роз’яснення з питань, які стосуються функцій відділу.

Вести листування з Казначейством, фінансовими органами та іншими установами і організаціями, територіальними органами управліннями Казначейства області з питань, які належать до функцій відділу.

Використовувати інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства.

Виносити на обговорення на нарадах Головного управління Казначейства питання, які пов’язані з виконанням функцій відділу.

За погодженням з керівництвом Головного управління Казначейства брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України, фінансовими та банківськими установами з питань, які належать до функцій відділу, а також представляти у вказаних органах Головне управління Казначейства.

Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться Головним управлінням Казначейства та його територіальними органами та скликати наради з питань, які стосуються функцій відділу.

У разі необхідності, звертатися з запитами до фінансових органів, банківських установ, розпорядників бюджетних коштів, контролюючих та правоохоронних органів, суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції відділу.

5.Керівництво

5.1 На посаду начальника Відділу призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування,з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування,або досвідом роботи на керівних посадах підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

5.2 Посада начальника Відділу відноситься до посад державної служби категорії “Б”.

5.3  Начальник відділу в межах наданих йому повноважень:

здійснює поточне керівництво всією діяльністю відділу та координує його роботу;

визначає розподіл обов»язків між працівниками Відділу та координує  та контролює їх діяльність;

забезпечує виконання покладених на Відділ завдань,та функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного і якісного виконання доручень та дотримання строків їх виконання;

організовує ведення особової справи департаменту фінансів облдержадміністрації;

- організовує роботу відділу по електронній пошті;

- організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів по видатках місцевих бюджетів за дорученням керівництва Головного управління Казначейства в межах повноважень Відділу;

надає пропозиції начальнику управління щодо перерозподілу обов’язків між працівниками відділу, встановлення надбавок та розміру премій працівникам відділу;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про Відділ;

бере участь у нарадах та інших заходах,що проводяться в Головному управлінні казначейства та його територіальних органах;

забезпечує дотримання працівниками Відділу в частині дотримання Закону України “ Про доступ до публічної інформації ”;

сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Відділу, бере участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників структурного підрозділу,вживає заходи до порушників виконавської,трудової дисципліни;

здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу Правил протипожежної безпеки та охорони праці,трудової і виконавчої дисципліни;

контролює за використанням робочого часу працівниками Відділу;

забезпечує дотримання працівниками вимог діловодства щодо приймання,обліку,проходження та виконання документів,групування їх у справи,складання описів справ,передачі їх до зберігання;

під час відсутності начальника Відділу виконує його обов’язки - головний спеціаліст.

 

6. Відповідальність

 

           За невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків працівники   відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.1 Порушення Присяги державного службовця,вияв неповаги ,державних символів України,Українського народу,невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

6.2 За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов”язків ,передбачених цим положенням,актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

6.3  Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

6.4 Виконання явно злочинного наказу(розпорядження),доручення;

6.5 Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

6.6 Порушення правил етичної та інше порушення службової дисципліни;

6.7 Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейскої служби України,що є державною або службовою таємницею.

6.8 Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку,правил протипожежної охорони,технічної безпеки та виробничої санітарії,роботи на персональних комп”ютерах.

6.9 За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України у Івано- Франківській області.

6.10 За дотримання вимог ведення діловодства в структурному підрозділі.

7. Взаємовідносини та зв’язки відділ

7.1 Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з структурними підрозділами Головного управління Казначейства, головними розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня, фінансовими органами, територіальними органами Казначейства в області.

 

 
 
 

 
 
Положення

 

про відділ розрахунків за міжбюджетними трансфертами   та клірингових розрахунків управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків ( далі – Відділ ) є структурним підрозділом управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів  ( далі – Управління) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області ( далі – Головне управління Казначейства).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику управління.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядчими документами Міністерства фінансів і Державної казначейської служби України, а також цим Положенням.

1.4. Положення про відділ затверджується начальником Головного управління Казначейства.

1.5. Структура та штатна чисельність Відділу затверджується начальником Головного управління Казначейства за погодження з Державною казначейською службою України.

1.6. Службові обов’язки працівників відділу визначається затвердженими посадовими інструкціями та завданнями, покладеними на відділ начальником, або в порядку, що визначається ним.

1.7. Начальник відділу при необхідності вносить пропозиції про зміни і доповнення до Положення.

1.8. Зміни і доповнення до Положення затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління Казначейства.

2. Основні завдання

 

2.1. Організація розрахунків за міжбюджетними трансфертами.

2.2. Забезпечення проведення казначейських клірингових розрахунків.

2.3. Складання оперативної інформації щодо казначейських клірингових розрахунків та міжбюджетних відносин.

3. Основні функції, що покладені на відділ відповідно до завдань

 

         Відділ до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Доведення до територіальних органів Державної казначейської служби показників міжбюджетних трансфертів.

3.2. Отримання та супровід річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів і видів трансфертів та змін до нього; формування та доведення витягів з них.

3.3. Контроль за відповідністю розпису державного бюджету та місцевого бюджету в частині показників міжбюджетних трансфертів.

3.4. Відкриття, ведення обліку, надання виписок за закриття видаткових рахунків по обліку загальнодержавних видатків в частині міжбюджетних трансфертів ( 3525, 3526).

3.5. Проведення розподілів з рахунків обласного бюджету 3142, 3152 на реєстраційні рахунки Департаменту фінансів 3545, 3546 на підставі їх розпоряджень.

3.6. Перерахування коштів на рахунки 3141, 3151 районних фінансових управлінь на підставі платіжних доручень Департаменту фінансів.

3.7. Розподіл, акумуляція та перерахування коштів між рівнями місцевих бюджетів, в частині міжбюджетних трансфертів.

3.8. Ведення обліку річного розпису асигнувань обласного бюджету на рахунках позабалансового обліку 922 “Бюджетні призначення з місцевих бюджетів та 927 “Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету ” по головному розпоряднику коштів в частині міжбюджетних трансфертів.

3.9. Отримання від Державної казначейської служби України реєстрів на відкриття асигнувань по  міжбюджетних трансфертах на підставі яких отримання, перевірка, опрацювання розпоряджень та розподілів на зарахування коштів на дохідні рахунки місцевих бюджетів та асигнувань розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

3.10. Відображення на рахунках позабалансового обліку проведених операцій.

3.11. Узагальнення наявної інформації щодо зобов’язань місцевих бюджетів по окремих видах субвенцій з державного бюджету та надання Державній казначейській службі України.

3.12. Здійснення контролю за перерахуванням базової та реверсної дотацій.

3.13. Проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством.

3.14. Супроводження пооб’єктного розпису окремих субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам згідно діючого законодавства та рішень Уряду, контроль за його дотриманням та узагальнення інформації щодо його виконання ( касові видатки, залишки на рахунках, наявне співфінансування).

3.15. Отримання, перевірка на відповідність діючому законодавству та нормативно-правовим актам України, та підготовка до підпису керівництвом Головного управління Казначейства протоколів погодження розрахунків ( договір взаєморозрахунків) на проведення казначейських клірингових розрахунків.

3.16. Отримання та перевірка підписаних всіма учасниками розрахунків протоколів погодження розрахунків ( договір взаєморозрахунків) та інших документів, забезпечення проведення розрахунків відповідно до узгоджених схем розрахунків та контроль за ними.

3.17. Організація роботи територіальних органів з питань міжбюджетних трансфертів та клірингових розрахунків.

3.18. Моніторинг надання та використання міжбюджетних трансфертів та проведення клірингових розрахунків.

3.19. Складання та надання Державній казначейській службі України, облдержадміністрації, Департаменту фінансів та іншим органам інформації щодо міжбюджетних відносин та клірингових розрахунків.

 

4. Права відділу

         Відділ має право:

4.1. Надавати в межах своїх інформацію структурним підрозділам Головного управління Казначейства та територіальним управлінням Державної казначейської служби, пов’язану з виконанням покладених на нього завдань.

4.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та від міських і районних управлінь Державної казначейської служби інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій.

4.3. Надавати консультації та роз’яснення з питань, які стосуються функцій відділу.

4.4. Вести листування з центральним апаратом та територіальними органами Головного управління Казначейства з питань, які належать до функцій відділу.

4.5. Використовувати наявну інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства.

4.6. Виносити на обговорення керівництва питання, які пов’язані з виконанням функцій відділу.

4.7. Взаємодіяти із структурними підрозділами Головного управління Казначейства згідно з регламентом роботи Державної казначейської служби України, Головних управлінь державної казначейської служби України Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відокремлених структурних підрозділів ( управлінь, відділень) Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономної Республіки Крим, областях та містах Києві та Севастополі.

 

 

5. Обов’язки та права начальника відділу

5.1  На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

5.2 Посада начальника відноситься до посад державної служби категорії «Б».

5.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, раціональний розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними своїх службових обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням працівниками відділу виконавчої та трудової дисципліни, вимог щодо складання, оформлення документів та організації ділових процесів, передбачених вимогами відповідних інструкцій та державними стандартами.

5.4. Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень;

         - здійснює керівництво всією діяльністю відділу та координує його роботу;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань, функцій та несе персональну      відповідальність за організацією своєчасного і якісного виконання доручень та дотримання строків виконання доручень;

- здійснює контроль за виконанням робочого часу працівниками відділу;

складає посадові інструкції на працівників відділу;

розробляє та складає річні, квартальні плани роботи в відділі;

бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Головному управлінні Казначейства та його територіальних органах.

надає пропозиції начальнику управління щодо перерозподілу обов’язків між працівниками відділу, встановлення надбавок працівникам відділу за рахунок економії фонду оплати праці, преміювання працівників в залежності від особистого вкладу та загальних результатів роботи відділу у відповідному періоді.

6. Відповідальність

 

Начальник відділу несе відповідальність за:

6.1. Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

6.2. За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов’язків,передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6.3. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

6.4. Виконання явно злочинного наказу, доручення;

6.5. Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

6.6. Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни;

6.7. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є  державною або службовою таємницею;

6.8.Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони,технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах;

6.9. За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України у Івано-Франківській області;

6.10. Працівники відділу несуть відповідальність за:

- невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, зазначених у посадових інструкціях;

- розголошення відомостей про діяльність Головного управління Казначейства та його органів, що є державною таємницею;

- не дотримання професійно-ділової етики;

- не дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

- не дотримання Правил протипожежної охорони;

- не виконання вимог технічної безпеки, виробничої санітарії;

- неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в користуванні відділу.

6.11. У разі порушення трудової дисципліни працівники відділу несуть відповідальність відповідно діючого законодавства.

7. Взаємовідносини та зв’язки відділу

7.1. Відділ при покладені на нього функцій взаємодіє з структурними підрозділами Головного управління Казначейства, головними розпорядниками, фінансовими органами, територіальними органами Казначейства в області.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux