(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Головного упрвління Казначейства

Опубліковано 25 травня 2021 року, 11:35

Оголошення про проведення конкурсу


Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14, тел. 559736) оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «В» - головного спеціаліста сектору з питань захисту інформації (дві вакантні посади) та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів (тимчасово, на час відпустки по догляду за дитиною) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

 

УМОВИ

 проведення конкурсу

 на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору головного спеціаліста сектору з питань захисту інформації


   

Загальні умови

Посадові обов’язки

виконання функціональних обов’язків адміністратора інформаційної безпеки;

організація  робіт  та виконання  заходів  з  технічного захисту інформації,  згідно  з вимогами  нормативно-правових актів  системи  технічного захисту інформації України;

організація  та  координація робіт, пов’язаних зі створенням, впровадженням та модернізацією  комплексних систем захисту інформації;

організація  та  координація робіт  пов’язаних  із застосуванням  кваліфікованих електронних  довірчих  послуг  в Головному управлінні Казначейства;

контроль  за  виконанням нормативно-правових  актів України  та  розпорядчих документів  Казначейства  щодо забезпечення  захисту інформації  в  інформаційно-телекомунікаційній  системі Казначейства;

контроль за дотриманням правил обліку та зберігання засобів захисту інформації, безпечного їх використання посадовими особами, які виконують обробку електронних банківських документів;

організація  та  контроль  за внутрішньооб’єктовим режимом на території Головного управління Казначейства;

унеможливлення  або мінімізація  загроз  безпеки територіальних органів  Казначейства  шляхом  їх перевірок;

організація робіт із захисту  персональних даних, які циркулюють в Головному управлінні Казначейства;

адміністрування  консолі антивірусного  програмного забезпечення  сегменту  області.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.; надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість

чи безстроковість

призначення на посаду


безстроково


Перелік інформації,

необхідної для участі в

конкурсі, та строк її подання

1)  заяву  про  участь  у  конкурсі  із  зазначенням  основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком

2  Порядку  проведення  конкурсу  на  зайняття  посад  державної  служби,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  25  березня  2016  року  №  246  (зі

змінами);

2)  резюме  за  формою  згідно  з  додатком  2 [1] ,  в  якому обов’язково зазначається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити  документа,  що  посвідчує  особу  та  підтверджує

громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості  про  стаж  роботи,  стаж  державної  служби  (за

наявності),  досвід  роботи  на  відповідних  посадах  у

відповідній  сфері,  визначеній  в  умовах  конкурсу,  та  на

керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3)  заяву,  в  якій  повідомляє,  що  до  неї  не  застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження  перевірки  та  на  оприлюднення  відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 18 год. 00  хв. 31 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування

кандидатів.


Місце або спосіб проведення тестування.


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

2 червня 2021 року 10 год. 00 хв.м.  Івано-Франківськ,  вул.  Дністровська,  14  (проведення  тестування  за  фізичної присутності кандидатів)


м.  Івано-Франківськ,  вул.  Дністровська,  14   (проведення співбесіди за фізичної  присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Новосядла Інна Богданівна, Дирів Галина Михайлівна (0342) 559736,  kadry@if.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги


1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за професійним спрямуванням інформаційні технології та/або захист  інформації

2.

Досвід роботи


3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога 

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;

вміння створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації.

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі; здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку;

вміння застосовувати кваліфіковані електронні довірчі послуги з дотриманням правових та організаційних засад, визначених нормативними документами.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у

сфері

Знання:

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29 березня 2006 року №373 (зі змінами);

Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018р. № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»;

Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи, затверджених постановою Правління Національного банку України від 04.07.2007 №243; нормативних документів Адміністрації Держспецзв’язку щодо створення  та функціонування комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.

3.

Знання системи надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

Складові політики інформаційної безпеки.

Створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації.

Застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 

 

 

УМОВИ

 проведення конкурсу

 на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста

 відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів


Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Моніторинг платіжних доручень та щоденного балансу

2.Перевірка звітів за надходженнями до державного та місцевих бюджетів по області

3.Відкриття рахунків розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, що обслуговуються в Головному управлінні Казначейства

4.Укладання договорів з розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами, що обслуговуються в Головному управлінні Казначейства та ведення справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів

5.Надання структурним управлінням в районах та містах роз’яснень з питань бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів та виявлених помилок

6.Щоденне формування та перевірка інформації про стан виконання місцевих бюджетів за видатками відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11.03.2008 № 373

7.Набір та проведення платіжних документів на перерахування коштів бюджетів

8.Формування та брошурування справи «Документи операційного дня»

9.Друк та аналіз звітів «Контроль спецпараметрів відкритих аналітичних рахунків»

10.Участь у проведенні інвентаризації рахунків, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5 500 грн.; надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість

чи безстроковість

призначення на посаду


на час відпустки по догляду за дитиною

перелік інформації,

необхідної для участі в

конкурсі, та строк її подання

1)  заяву  про  участь  у  конкурсі  із  зазначенням  основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком

2  Порядку  проведення  конкурсу  на  зайняття  посад  державної  служби,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  25  березня  2016  року  №  246  (зі

змінами);

2)  резюме  за  формою  згідно  з  додатком  2 [1] ,  в  якому обов’язково зазначається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити  документа,  що  посвідчує  особу  та  підтверджує

громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості  про  стаж  роботи,  стаж  державної  служби  (за

наявності),  досвід  роботи  на  відповідних  посадах  у

відповідній  сфері,  визначеній  в  умовах  конкурсу,  та  на

керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3)  заяву,  в  якій  повідомляє,  що  до  неї  не  застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження  перевірки  та  на  оприлюднення  відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 18 год. 00  хв. 31 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування

кандидатів.


Місце або спосіб проведення тестування.


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)


3 червня 2021 року 10 год. 00 хв.


м.  Івано-Франківськ,  вул.  Дністровська,  14  (проведення  тестування  за  фізичної присутності кандидатів)


м.  Івано-Франківськ,  вул.  Дністровська,  14   (проведення співбесіди за фізичної  присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Новосядла Інна Богданівна, Дирів Галина Михайлівна (0342) 559736,  kadry@if.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги


1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра фінансово-економічного спрямування

2.

Досвід роботи


3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога 

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації даних та економічного аналізу;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, знаходити чужі помилки;

вміння аналізувати помилкові записи у бухгалтерському обліку та виправляти їх

2.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;

вміння відкривати рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

3.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

вміння оволодівати новими спеціалізованими автоматизованими системами, які використовуються безпосередньо в професійній діяльності;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку;

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства
2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний Кодекс України, накази Міністерства фінансів України, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики;

Закон України про Державний бюджет на 2021 рік;

Наказ МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами);

Наказ МФУ від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» (зі змінами);

Наказ ДКСУ від 27.12.2013 № 217 «Про затвердження Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України» (зі змінами);

Наказ ДКСУ від 17.11.2014 № 318 «Про затвердження Порядку організації роботи, функцій та завдань структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності» (зі змінами);

Наказ ДКСУ від 13.12.2019 № 351  «Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевого бюджету»  (зі змінами);

Наказ ДКСУ від 11.12.2019 № 347 «Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами»  (зі змінами);

Наказ ДКСУ від 19.12.2019 № 356 «Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету» (зі змінами)

3.

Знання основ бухгалтерського обліку

Вміння читати баланс, бухгалтерські регістри, платіжні документи


4.

Володіння методами економічного аналізу

Вміння аналізувати баланс, бухгалтерські регістри, платіжні документи, залишки та обороти за аналітичними рахунками

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux